Ağır Mineral Konsantresi

hematit rutilmikronize zirkon hematikmikronize
Hematit Hematit Mikronize Granül Zirkon Rutil Mikronize Granül

 

RUTİL 
Kimyasal Bileşimi: TiO2
Kristal Sistemi: Tetragonal
Kristal Biçimi: Kısa prizmatik kristalli, c-eksenine paralel çiziklere sahip, masif
İkizlenme: Bipiramid üzerinde gelişen dirsek ikizlerine sık rastlanır. Altı veya sekiz ayrı kristalin birleşerek oluşturduğu kompleks ikizleri de vardır.
Sertlik: 6 - 6.5
Özgül Ağırlık: 4.23 - 4.25
Dilinim: {100} yüzeyinde belirgin
Renk ve Şeffaflık: Kırmızımsı kahverengi, sarımsı kırmızı, siyah; şeffaf-yarışeffaf-opak
Çizgi Rengi: Soluk kahverengi
Parlaklık: Yarımetalik parlaklıkta, bazen elmas parıltılı
Ayırıcı Özellikleri: Rengi, parlaklığı, ikizlenmesi ve kristal formu
Bulunuşu: Rutil, aksesuar minerali olarak çok değişik magmatik kaya türlerinde, şist, gnays, mermer gibi metamorfik kayalarda oluşabilir. Alüvyonlarda da zenginleşebilir.

ZİRKON 
Kimyasal Bileşimi: ZrSiO4
Kristal Sistemi: Tetragonal
Kristal Biçimi: Kısa-uzun prizmatik kristalli; dipiramidal; ışınsal lifsi agregatlar ve düzensiz taneler halinde
İkizlenme: {111}, {100} ve {221} yüzeylerinde, özellikle dirsek ikizi yaygındır.
Sertlik: 7.5
Özgül Ağırlık: 4.6 - 4.7
Dilinim: {110}, {111} zayıf
Renk ve Şeffaflık: Renksiz, kahverenginin tonları, yeşil, gri, sarı ve kırmızı; şeffaf
Çizgi Rengi: Soluk kahverengi
Parlaklık: Elmas parıltılı, camsı
Ayırıcı Özellikleri: Kare prizma kristal formu, kahverengimsi rengi, sertliği ve yoğunluğu
Bulunuşu: Zirkon, granit, siyenit, nefelin siyenit gibi magmatik kayaların yaygın olarak bulunan aksesuar minerallerindendir. Şist ve gnays gibi metamorfik kayalarda da bulunabilir. Sertliği ve özgül ağırlığı nedeniyle, detritik taneler halinde plaserlerde de rastlanabilir.

HEMATİT      
Kimyasal Bileşimi: Fe2O3
Kristal Sistemi: Trigonal
Kristal Biçimi: Genellikle ince yada kalın levhamsı kristaller, rombohedral, piramidal ve nadiren de prizmatikdir.
İkizlenme: Penetrasyon ikizi tipikdir.
Sertlik: 5 - 6
Özgül Ağırlık: 5.26
Renk ve şeffaflık: Çelik grisi-siyah, opak Çizgi Rengi, Kırmızı-kırmızımsı kahverengi Parlaklık, Metalik
Ayırıcı Özellikleri: Kırmızı çizgi rengi ve sertliği, kristal şekli ayırıcı özellikleridir.
Bulunuşu: Yaygın olarak bulunan hematit, önemli bir demir mineralidir. Hidrotermal damarlarda ve magmatik kayalarda aksesuar minerali olarak bulunabilir. Volkanik kayalarda, birçok metamorfik kayada, kontakt metamorfik yataklarda, birincil veya ikincil olarak sedimanter kayalarda yaygın olarak oluşabilir.