Kil

Kil doğada bol miktarda bulunan bir malzemedir. Fakat saf kil bulmak oldukça zordur. Kilin içerisinde en çok kalker, silis, mika, demir oksit mineralleri bulunur. İllit, kaolinit, montmorillonit ve diğer killer diye 4 ana grup kil vardır. Genellikle 0,002 mm'den daha küçük taneli malzemeye kil adı verilmektedir. Kil sarımtırak, kırmızımtırak, esmer gibi renklerde bulunur. Bu özelliğini bileşiminde bulunan yanıcı maddeler verir. Kilin yapısı itibarıyla su çekme özelliği vardır. Bu nedenle kil daima nemlidir. Kili meydana getiren maddeler sulu alüminyum silikatlerdir.

Kil sarımtırak, kırmızımtırak, esmer gibi renklerde bulunur. Bu özelliğini bileşiminde bulunan yanıcı maddeler verir. Kilin yapısı itibarıyla su çekme özelliği vardır ve plastisite, kohezyon, renk, rötre özellikleridir.

 

KULLANIM ALANLARI: Çimento, tuğla, kiremit, yapısal karo, yer karosu, fayans, kanalizasyon borusu, drenaj boruları, pis su borusu, sıhhi tesisat, dolgu, sondaj, kaplamalar (asfalt vb. ), çanak, çömlek, çini, cam, porselen, elektro porselen, refrakter sanayi, döküm sanayi,plastik, kâğıt, tarım, petrol ve yağ endüstrisinde katalizör, boya, ilaç ve kimya sanayi, kozmetik, fren balatalarında asbest yerine, polyesterler, tekstil, kauçuk sanayi, boya, renk giderici madde olarak, kaplanmış ark – kaynak elektrotlarında kullanılmaktadır.