Garnet

Grena, başkalaşmış kayaçlarda ve bazı yerli kayaçlarda bulunan doğal silikat grubudur. Grena (süleyman taşı ya da “lal taşı” da denir) grubunun yerel formülü X3Y2(SiO4)3'tür; formülde X iki değerli katyonu (demir, magnezyum, kalsiyum ya da manganez), Y üç değerli katyonu (alüminyum, demir ya da krom), SiO4 de dört oksijen iyonuyla çevrili silikat iyonunu gösterir.


KULLANIM ALANLARI: Tersaneler, petrokimya endüstrisi kumlamada, inşaat endüstrisi kumlamada, demir dışı yüzeyler kumlanması vb. alanlarda aşındırıcı kumlama ve yüzey temizleme için çok uygundur. Sert mineral yapısı sayesinde toz oluşumu daha düşüktür.